Soefidag ‘In het oog van de storm’

‘In deze gewelddadige wereld weten geliefden verborgen plekken te vinden waar schoonheid de enige munteenheid is’ – Rumi

We leven in een turbulente tijd en worden overstroomd met slecht nieuws. Natuurrampen, oorlogen en de toestand van onze planeet kunnen allerlei gevoelens in ons oproepen. Van boosheid en verdriet tot machteloosheid, kwetsbaarheid en onzekerheid.

Hoe kunnen we daarbij in balans blijven en ons hart open houden? Misschien helpt het beeld van het oog van de storm ons daarbij. In het oog van de storm is stilte, rust, schoonheid, maar vooral liefde.

Op deze soefidag gaan we op zoek naar de liefde. De liefde in onszelf, de liefde voor de ander in steeds ruimere cirkels en de liefde voor de Geliefde. De essentie van liefde in onszelf. Ons anker, het oog van de storm.

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven deze dag bij te wonen hebben we de Universel in Katwijk gekozen om bij elkaar te komen. Het is een bijzondere plek, omdat Hazrat Inayat Khan – de stichter van het universeel soefisme – op deze plaats een bijzondere spirituele ervaring heeft gehad. Neem gerust een introducé mee, want we willen graag het universele gedachtengoed verder uitdragen. Een gedachtengoed dat alle religies en boodschappers respecteert en eert.

Aanvang: Zaterdag 17 juni, 10:00 uur tot 17:00 uur
Organisatie: Soeficentrum Regio Utrecht (SRU) samen met Soefi Ontmoeting Nederland (SON)
Meer informatie: www.soefi.nl
Kosten: € 45,- (inclusief eenvoudige lunch)
Aanmelden: Vóór 3 juni a.s. bij Martin van der Graaff,  m.vandergraaff@ziggo.nl

Je aanmelding is definitief als je ook het inschrijfgeld hebt overgemaakt op banknummer NL50 INGB 0008 3808 90 t.n.v. Stg Soeficentrum regio Utrecht o.v.v. centrumdag 2023.