Help mee de Universel energie-neutraal te maken

De Universel is er voor allen die zich geïnspireerd voelen door de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. Een boodschap die in deze tijd van polarisatie nog belangrijker is dan ooit. De Universel is bij uitstek de plek om deze universele boodschap uit te dragen.
Daarom willen we vaker open zijn dan tot nog toe. De verwarming moet daarbij energie-neutraal worden, met zonnecellen op het dak en een geheel nieuwe verwarmingsinstallatie. Het is van groot belang voor de toekomst van de Universel en natuurlijk ook voor het klimaat. Wij hopen op de steun van iedereen die de Universel in zijn of haar hart draag. Doe mee! Samen kunnen we het voor elkaar krijgen! Vul je gift voor dit belangrijke doel hiernaast in en gebruik je bankpas om uw donatie te bevestigen.

Als je voor grote giften maximale belastingaftrek van je schenking wilt, kun je een contract voor 5 jaar of langer met ons afspreken. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze penningmeester Jolanda Verweij: penningmeester@universel.nl.

Universel Future Fund

Onze taak als bestuur en als soefi’s is om er samen voor te zorgen dat de Universel er ook over 100 jaar nog zal zijn. Om die droom te kunnen waarmaken is een speciaal fonds gestart om samen met alle soefi’s die eraan willen bijdragen de toekomst van de Universel zeker te stellen. Dit fonds heeft een apart rekeningnummer bij de Triodosbank:
NL05 TRIO 0320 3849 34

Help mee de toekomst van de Universel zeker te stellen. Het Universel Future Fund is hiervoor.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan en geef u meteen ook op voor onze nieuwsbrief.

ANBI gegevens

De Stichting Universel Murad Hassil is een door de Belastingdienst goedgekeurd maatschappelijk doel tot nut van de samenleving. Giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting binnen de geldende regels. RSIN nummer: 801388715 KvK nummer: 41152389

Bank nr.: (Universel – algemeen) NL55 ABNA 0475 9736 23

Bank nr.: Universel Future Fund NL05 TRIO 0320 3849 3849 34

De Universel in je testament

Je kunt echt verschil maken door de Stichting Universel ‘Murad Hassil’ als erfgenaam te benoemen in je testament of door een legaat. Door dat te doen help je structureel mee om de toekomst van de Universel veilig te stellen. Wij zijn je daar zeer dankbaar voor. Daarvoor is uiteraard een afspraak nodig met een notaris. Hij/zij bespreekt met je jouw wensen en zorgt ervoor dat je nalatenschap zo geregeld wordt als jij dat wenst. Het is een prachtige manier om de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid te blijven steunen. Als je er eerst eens met één van onze bestuursleden over zou willen praten kan dat. Elmer Koole, voorzitter van het bestuur, maakt er graag tijd voor. Je kunt daarvoor mailen naar: elmerkoole@gmail.com

Bestuur
  • Elmer Koole, voorzitter & PR
  • Frans van Roosmalen, secretaris
  • Jolanda Verweij, penningmeester
  • Frank van Leer, communicatie en fondsenerving
  • Joop Moerenburg
Jaarverslagen