Soefisme

Veel mensen verlangen naar geestelijke groei en vrijheid. Het universeel soefisme is een spirituele levenshouding die ons kan helpen vrijer te staan tegenover onze beperkingen en ons ware wezen te ontdekken. We noemen het universeel om de vernieuwing te karakteriseren die Hazrat Inayat Khan vorm gaf. Deze Indiase musicus/mysticus trok van 1910 tot 1926 rond in Europa en Amerika, gaf talloze lezingen, leidde zomerscholen in Katwijk en Suresnes (Parijs) en wist een westers publiek te bereiken met de oude wijsheid van het soefisme uit het Midden-Oosten en hindoeïsme uit India. Hij stichtte de Internationale Soefi Beweging – niet als een nieuwe religie maar als organisatie om zijn ‘Soefi Boodschap’ te verspreiden om mensen verder te helpen op hun eigen levenspad. Uit deze Beweging zijn verwante organisaties gegroeid, met ieder een eigen karakter, zoals de Inayatiyya, Soefi Contact, Sufi Ruhaniat en Sufi Way. Zij eren de zes grote wereldreligies als bron van inspiratie. Dat komt ook tot uiting in de Universele Eredienst, waarbij gelezen wordt uit heilige boeken van deze religieuze tradities.

Het universeel soefisme brengt de boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. De kern van deze boodschap betreft het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid van religieuze idealen en van spirituele vrijheid. Het universeel soefisme richt zich op vrijheid, vreugde en vrede. Dat ontdekken we als we ons ritme en de ‘toon’ van ons leven daarop afstemmen. Hoe bereiken we dat? Door ruimte te scheppen voor het licht van onze ziel en ons te richten op liefde, harmonie en schoonheid. Het universeel soefisme spoort aan tot zelfkennis en een bewust samenleven met onze naasten. Het biedt inzicht in de betekenis van de reis van de ziel door ruimte en tijd. Het kan onze religieuze ervaringen verdiepen tot een mystiek die voorbij grenzen van dogma’s en voorschriften gaat.

Meer informatie over het universeel soefisme is ook te vinden op de site van de Soefi Beweging Nederland.

Samenvatting Universele Eredienst 19 juni 2021

Spreker: Alīm Reijers – Onderwerp: Er is één bron.

Hazrat Inayat Khan
Hazrat Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan (1882-1927) bracht in praktijk wat hij verkondigde. Hij was een wereldburger die onvermoeibaar rondreisde en in staat was om over grenzen van cultuur, religie en wetenschap heen te reiken.

Door zijn brede blik en doorleefde ondogmatische begrip van mystiek, kon hij inzichten uit oude islamitische en Indiase tradities verbinden met soortgelijke inzichten uit de joods-christelijke traditie. En hij kon dit verwoorden op een manier die aansluit bij ons moderne westerse leven. Wat hij de mensen voorhield en de oefeningen die hij gaf openen nog steeds perspectieven op een bewuster leven.

Meer informatie over Hazrat Inayat Khan is hier te vinden.