Open Soefidag ‘De noodkreet van moeder aarde’

Tijdens deze dag in de soefitempel Murad Hassil in Katwijk zullen we ons op de huidige ecologische crisis bezinnen. Wat is het soefi antwoord op de noodkreet van Moeder Aarde? Welk perspectief biedt dat op de relatie tussen mens en natuur?

Door middel van teksten uit de soefitraditie, natuurmeditaties en onderlinge uitwisseling zullen we hier dieper op ingaan. De dag wordt afgesloten met een speciaal ritueel waarin we om de heling van Moeder Aarde vragen.

Meld je, om deze dag mee te beleven, aan met een mail naar Ljoeba@soefi.nl.

De aanmelding is definitief als je € 35 hebt overgemaakt naar bankrekening NL48 TRIO 0379 4274 78 t.n.v. St. Soefi Beweging Nederland, o.v.v. ‘Soefi dag 27 mei’. Vermeld daarbij dezelfde naam als in de mail, om verwarring te voorkomen.

We hebben geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden en verzoeken je daarom om zelf je lunch mee te brengen, al wordt er wel gezorgd voor soep.

Aanvang: Zaterdag 27 mei, 09:15 uur tot 16:30 uur
Organisatie: Soefibeweging Nederland
Meer informatie: www.soefi.nl
Kosten: € 35,-
Aanmelden: Ljoeba@soefi.nl