Murad Hassil en Soefi-ecologie

“Er is één heilig boek, het geheiligde manuscript van de natuur, dat waarlijk alle lezers verlicht.”

Deze Soefi gedachte van Hazrat Inayat Khan is misschien wel de belangrijkste voor deze tijd.

De mensheid is bezig de natuur te vernietigen op een schaal die nooit eerder vertoond werd. Ook in Nederland. Met de opwarming van het klimaat richten we onherstelbare schade aan.

Met dit thema willen we in deze retraite aan de slag gaan, georganiseerd door de Inayatiyya * en de Stichting Universel Murad Hassil, voor alle soefi’s en belangstellenden. In eerste instantie hadden we deze retraite voor de kerst gepland, maar door corona is dit niet doorgegaan. Nu dus in de lente. De omgeving van Murad Hassil is ons uitgangspunt met veel aandacht voor drie ecologische aspecten: Zee en strand; duinen; geestgronden.

Hoe kunnen we het heilige in de natuur beleven en verinnerlijken? Hoe kunnen we ons handelen daarop afstemmen?
Achter de duinen worden de geestgronden geëxploiteerd op een wijze die  niet goed is voor het milieu. Kan het ook ecologisch verantwoord? Hoe daarin stelling te nemen als soefi, burger maar ook als consument? Kunnen we bruggen bouwen?

Ecologisch boeren moet de norm worden, natuurbescherming onze diepste wens.
Op zondag gaan we wandelen waarbij we alle rommel, plastic en alles wat er niet hoort meenemen, om zo de natuur te eerbiedigen. In de benadering van het Ziraat * gaan we uit van cultivatie door de mens van het land met respect voor de natuur, waarbij de bodem gevoed wordt, zodat deze ons kan voeden. Het is een metafoor van hoe je om gaat met jezelf en je omgeving, zo binnen zo buiten. Ze vormen een geheel, een eenheid. We besluiten actief bezig te zijn met het milieu en onszelf, hoe we daarin onze bijdrage kunnen leveren. Drie dagen over liefde, harmonie en schoonheid in de prachtige omgeving van de Universel. Want er is één heilig boek: het heilige boek van de natuur. Het enige boek dat de lezer waarlijk kan verlichten.

*https://inayatiyya.nl/

*https://inayatiyya.nl/de-6-concentraties/ziraat/

Aanvang: Vrijdag 13 mei, inloop vanaf 13.00 uur, start programma 13.30 uur.
Einde: Zondag 15 mei 15:00 uur
Organisatie:
Inayatiyya en Universel Murad Hassil
Kosten: € 170,- inclusief lunch en diner.

Overige informatie

De voertaal is Nederlands, alle bijdragen worden in het Duits vertaald.

Wij verzorgen de koffie en de thee, daarnaast is er op vrijdagavond soep met een broodmaaltijd, zaterdag een lunch en een warme maaltijd. Zondag een lunch.

Verblijf regelt u zelf. U kunt kamperen op de naastliggende camping ‘Zuidduinen’. Diverse hotels en B&B mogelijkheden zijn te vinden op https://www.vvvkatwijk.nl.

Koop hier uw tickets

Mocht U geen gebruik willen maken van onderstaande ticketservice dan kunt u €170,- euro overmaken naar NL55ABNA0475973623.
Vergeet niet te vermelden in de omschrijving: eco + uw emailadres.

Programma

Zee en strand als poort der liefde
De duinen als poort der harmonie
De geestgronden als poort der schoonheid

Vrijdag 13 mei

13.00 Inloop
13.30 Start programma; doel van de retraite, voorstellen van de sprekers (Shanawaz van Roosmalen / Firos Holterman ten Hove)
14.00 Openingswoord Pir Zia Inayat Khan „honoring the place, breaking the bread together“ (in een directe verbinding via Zoom)
15.00 Ceremonie op het terrein (amphitheater) (Shanawaz / Firos)
Eerbetoon aan de „genius loci“, de spirituele atmosfeer van Murad Hassil
16.00 Blik op de wereld (in beroering) (Bas Trimpe Burger)
17.30 Zingen
18.30 Maaltijd
19.30 “Aarde, water, vuur, lucht en ether als oorsprong der verlangens.”
Verinnerlijking der elementen (Akbar en Anna Appels-Vandevenne)
20.30 Soefimuziek met Ellie Meijer

Zaterdag 14 mei

8.00 (facultatief) ochtendmeditatie (Firos)
9.00 Informele dienst met als thema: „het Heilige Boek van de Natuur“
10.30 Koffie
11.00 Voordracht van eko-bloemenbollenteler John Huiberts
12.30 Lunch
14.00 „Natuur Meditaties“ van Hazrat Inayat Khan: flora en fauna leren kennen en onze eigen natuurmeditaties ontwikkelen / uitwisseling
15.30 Thee
16.00 Dansen van Universele Vrede (Noor Helweg)
18.00 Dinner
19.30 Zikr (Akbar, Anna bespeelt het orgeltje, Firos, Shanawaz)

Zondag 15 mei

8.00 (facultatief) Agri-cultuur meditatie met Firos
9.30 Koffie
10.00 Strandwandeling: met volle teugen zee en strand beleven / de ontembare kracht der elementen in- en uitademen / plastic jutten
12.30 Terug in het Wakilhuis – gemeenschappelijke terugblik (Carola) – Lunch met ceremonie: „breken van het brood“
14:00 Licht ceremonie van de 15e mei (Simone Wils)
15.00  Einde