Privacybeleid

De Stichting Universel Murad Hassil hecht veel waarde aan uw privacy. Op deze pagina kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens

Als u gebruik maakt van diensten, producten of activiteiten via Stichting Universel Murad Hassil, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier of tijdens een gesprek. Denk aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarvoor zijn uw gegevens nodig?
Stichting Murad Hassil heeft uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Registratie van u als donateur of vrijwilliger van de stichting.
  • Verzenden van een nieuwsbrief of het organiseren van of deelnemen aan een activiteit.

Hoe lang bewaren we gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens delen met anderen
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw gegevens met een rolstoelleverancier. Met organisaties die in opdracht van ons uw gegevens nodig hebben, sluiten wij een overeenkomst waarin we vastleggen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons sturen via het contactformulier op onze website of per post aan:

Universel Murad Hassil
Zuidduinseweg 7
2225 JS Katwijk aan Zee

Beveiliging
Stichting Murad Hassil neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Murad Hassil? Neem contact met ons op via telefoon 06 4265 1155. Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.