Open Soefidag ‘Het Verlangende Hart’

Dat Uw wens mijn verlangen mag worden,
dat Uw wil wordt tot min daad,
dat Uw woord, Geliefde, mijn spraak wordt,
en Uw liefde mijn geloof

Met o.. een inleiding over het thema met soefi oefeningen door Amir Smits, aforismen van Inayat Khan en een afsluitende muzikale zikr. De kosten zijn inclusief warme lunch.

Aanvang: zaterdag 22 oktober, 10:00 – 16:30 uur
Organisatie: Soefibeweging Nederland
Meer informatie: www.soefi.nl
Kosten: € 45,-
Aanmelden: secretaris.sbn@soefi.nl

De kosten (45 euro) kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL48 TRIO 0379 4274 78 t.n.v. St. Soefi Beweging Nederland, O.v.. ‘Soefi dag 22 oktober 2022’. De ontvangst van de betaling geldt als aanmelding.