Soefidag ‘Relax, nothing is under control’

Bewustzijnsverruiming – polarisatie voorbij

Juist als de mensheid van crisis naar crisis gaat, is het soms lastig om bij jezelf te blijven. Het is dan fijn om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Soeficentrum Regio Utrecht organiseert daarom op 18 juni een soefidag. We kiezen daarbij voor de bijzondere omgeving van Universel Murad Hassil (ofwel de Soefitempel). En dat voor een bescheiden bedrag.

Waarom? We willen graag zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om deze dag bij te wonen. En door deze locatie te huren, steunen we ook de Universel. Neem gerust een introducé mee, want we willen graag het universele gedachtengoed verder uitdragen.

Met het thema van de dag spelen we in op de actualiteit. Het is in deze tijd van polarisatie, oorlogen en mensenrechtenschendingen een grote uitdaging om met een open hart midden in de wereld te staan. Een eerste stap is dan ontspannen om zo contact te maken met onze essentie, ons diepste zelf (bewustzijn, de Ene). Van daaruit kunnen we ons hart openen voor de ander en ook verbinding gaan ervaren met mensen die anders in het leven staan dan wij.

Wat helpt jou bij dit proces? Tijdens deze dag gaan we hierover ervaringen delen en ontdekken wat de rijke soefitraditie ons daarbij te bieden heeft.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 18 juni: 10:00 – 17:00 uur
Kosten: € 25,- voor leden van het Soeficentrum Regio Utrecht, € 40,- voor belangstellenden en introducés (inclusief eenvoudige lunch)
Aanmelding: Zo snel mogelijk en in elk geval vóór 28 mei a.s. d.m.v. een mail aan Martin van der Graaff (m.vandergraaff@ziggo.nl).
Je opgave is definitief als je ook het inschrijfgeld hebt overgemaakt op banknummer NL50 INGB 0008 3808 90 t.n.v. Stg Soeficentrum regio Utrecht o.v.v. centrumdag.
Financiën mogen nooit een belemmering zijn om te komen. Neem contact op met Martin als je hierover een vraag hebt.

Aanvang: zaterdag 18 juni, 10:00 – 17:00 uur
Organisatie: Soeficentrum Utrecht
Meer informatie: www.soefikalender.nl
Kosten: € 25,- voor leden van het Soeficentrum Utrecht, € 40,- voor overigen (inclusief eenvoudige lunch)
Aanmelden: Martin van der Graaff, m.vandergraaff@ziggo.nl