Open Soefi Dag ‘Leven in overgave’

In het dagprogramma o.a. een inleiding over het thema “Leven in overgave” door Amir Smits, meditatieve oefeningen, mantrazang en een muzikaal optreden van Ney-speler Sinan Arat.

Meld je, om deze dag mee te beleven, aan met een mail naar Ljoeba@soefi.nl.

De aanmelding is definitief als je € 35 hebt overgemaakt naar bankrekening NL48 TRIO 0379 4274 78 t.n.v. St. Soefi Beweging Nederland, o.v.v. ‘Soefi dag 4 november’. Vermeld daarbij dezelfde naam als in de mail, om verwarring te voorkomen.

Registratie op locatie: zaterdag 4 november vanaf 9:15 uur in het Wakilhuis (binnen het hek van het duinterrein Murad Hassil eerste pad links nemen), de koffie staat klaar.

We hebben geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden en verzoeken je daarom om zelf je lunch mee te brengen, al wordt er wel gezorgd voor soep.

Aanvang: Zaterdag 4 november, 10:00 uur tot 17:00 uur (inloop vanaf 09:15)
Organisatie: Soefibeweging Nederland
Meer informatie: www.soefi.nl
Kosten: € 35,- (Zelf lunch meenemen, voor soep wordt gezorgd)
Aanmelden: Ljoeba@soefi.nl